Wëllkraiderwanderung

Wëllkraiderwanderung

Den 23. September haten d’Gemeng Habscht an den Naturschutzsyndikat SICONA op eng Wëllkraiderwanderung duerch d’Bëscher an iwwert d’Gewan vun Habscht agelueden. Op deem Tour vun dräi Stonne si Planzen, Friichten a Wuerzelen analyséiert ginn an et ass gewise ginn, wéi dës als Gewürz-, Kichen- oder Heelkraut kënne gebraucht ginn.

Excursion aux herbes sauvages

La commune de Habscht et le syndicat de protection de la nature SICONA avaient invité le 23 septembre à une excursion aux herbes sauvages à travers la forêt et les champs de Habscht. Pendant cette randonnée de trois heures, des informations ainsi des recettes ont été fournies sur les plantes, fruits et racines trouvés.