Nei Photovoltaikanlag zu Gräisch

Nei Photovoltaikanlag zu Gräisch

Niewt der neier Photovoltaikanlag op der Habschter Schoul ass um Daach vum Gemengenatelier zu Gräisch elo och eng Photovoltaikanlag installéiert ginn. Déi nei Installatioun huet eng Leeschtung vun 29,6 kWp/Dag a speisst zënter Dezember 2022 Stroum an d’Netz an.

Nouvelle installation photovoltaïque à Greisch

Neben der neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule in Hobscheid wurde nun auch eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindeateliers in Greisch installiert. Die neue Installation hat eine Leistung von 29,6 kWp/Tag und speist seit Dezember 2022 Strom ins Netz ein.