Nei Amenagement vum ale Paschtoueschgaart zu Äischen

De Gaart hannert dem ale Paschtoueschhaus zu Äischen gëtt nei amenagéiert. An Zesummenaarbecht mat dem Naturschutzsyndikat SICONA gëtt do ee klenge Park mat Kraidergaart ugeluecht.

Réaménagmenet du jardin de l'ancien presbytère à Eischen. En collaboration avec le syndicat de protection de la nature SICONA un petit parc avec un jardin d'herbes aromatiques est en cours de réalisation.