Kannerfloumaart zu Habscht

Réckbléck op de Kannerfloumaart zu Habscht (17.+18.3.)

Rétrospective sur le "Kannerfloumaart" à Hobscheid (17.+18.3.)