Coupe scolaire Schoul Habscht-Äischen

Sécher Vëlo fueren

Den 12. Juni war an de Stroosse vun Äischen d’Coupe scolaire fir d’Schüler aus dem Cycle 4 vun der Äischener Schoul. D’Coupe scolaire besteet aus dräi Deeler (Theorie, Praxis an national Final) an ass eng Sécherheetskompetitioun fir jonk Vëlosfuerer a soll zur Verkéierssécherheetserzéiung an der Schoul an doheem bäidroen.

Rouler à vélo en toute sécurité

En date du 12 juin se tenait dans les rues d’Eischen la coupe scolaire pour les élèves du cycle 4 de l’école d’Eischen. La coupe scolaire – qui se compose de trois étapes (test théorique, test pratique et finale nationale) - est une compétition de sécurité pour les jeunes cyclistes visant à promouvoir l’éducation à la sécurité routière des jeunes cyclistes à l’école et à la maison.