Audition d'élèves de l'école de musique 2024

Schülerauditioun vun der Musiksschoul 2024, mat d’Diplomiwwerreechung vum Joer 2022-2023.

An engem gutt gefëllte Sall hunn d’Schüler, zesumme mat hire Chargé(é)s de cours, hiert Kënnen ënner Beweis gestallt. D’Gemeng Habscht gratuléiert alle Schüler fir hiert gelongent Joer.

Audition d’élèves de l’école de musique 2024, avec remise des diplômes de l’année 2022-2023.

Dans une salle bien remplie, les élèves, accompagnés par leurs chargé(e)s de cours, ont démontré leur savoir-faire. La Commune de Habscht félicite tous les élèves pour leur année réussie.