Publié le 15/03/2023

Aweiung vum Scoutschalet zu Äischen

Aweiung vum Scoutschalet zu Äischen

Zu Äischen huet de leschte Samschdeg de Scouts-Grupp Saint-Pierre Äischen wärend enger sympathescher Feier offiziell säin neie Chalet iwwerholl. D’Gebai an och di ugrenzend Garage si vun der Gemeng Habscht finanzéiert ginn, d’Aweiungsseel ass op Scoutsmanéier mat enger Aaxt vun Dominique Schandeler (Präsident Scouten Äischen), dem Cory Santbergen (Scouts-Gruppechef), dem Buergermeeschter Serge Hoffmann an dem Maxime Kauff duerchgeschloe ginn. Dëse Bau vervollstännegt d’Lokalitéite fir d’Scouten nieft hire Reim am Jugendhaus zu Äischen.

Inauguration du chalet des scouts à Eischen

Samedi dernier, à Eischen, le groupe de scouts Saint-Pierre Äischen a officiellement pris possession de son nouveau chalet lors d'une sympathique cérémonie. Le bâtiment ainsi que le garage attenant ont été financés par la commune de Habscht, la corde d'inauguration a été coupée à la manière des scouts par Dominique Schandeler (président scouts Äischen), Cory Santbergen (chef de groupe), le bourgmestre Serge Hoffmann et Maxime Kauff. Cette construction complète les locaux pour les scouts à côté de leurs espaces à la maison des jeunes à Eischen.